Boxing Aik-Lund
Forside Nyheter Styre Historie Om oss Linker

Styre for sesongen 2016 - 2017


Elin Skjervedal    

Martin Ingvaldsen   

Nils Kapstad  

Julie Fossum Anderssen  

Bjarne Skjervedal      

Per Thormod Andersen

Gard Ingvaldsen

Linn Tryfoss Salvesen       

Alf Håberg     


TRENNINGSKOORDINATOR :

Bjarne Skjervedal    

    

TRENERE:

Zayndi Arsaev   

Geir Salvesen    

Gard Ingvaldsen    

Per Tormod Andersen    

Karl Otto Nilssen

Terje Worren

Terje Skøien

Jan Oscar Worren    Styreoppnevnte personer for behandling av politiattester:

Bjarne Skjervedal og Elin Skjervedal.


Samtlige av klubbens trenere og styremedlemmer har levert politiattest


Styre